Főoldal Akadálymentes

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

EFOP-3.3.7-17-2017-00002
Tanulási lehetőségek fejlesztése
a Ciszterci Nevelési Központban

A Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2018.02.01 – 2021.01.31. időtartamban valósítja meg, a Tanulási lehetőségek fejlesztése a Ciszterci Nevelési Központban című projektet az Európai Szociális Alap támogatásával.

A projekt támogatási összege: 75.000.000 Ft.
A támogatás mértéke: 100%

  1. Felhívás 3.1.1. I. a) 1. alap- és kulcskompetenciák fejlesztése
  2. Felhívás 3.1.1. I. a) 2. a problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése
  3. Felhívás 3.1.1. I. a) 4. a lelki és fizikai egészség fejlesztése

A projekt keretében három éven keresztül a három célterülethez kapcsolódóan szakkörök, élménypedagógiai foglalkozások, tanulmányutak és projektnapok kerülnek megvalósításra. A projekt keretében informális és nem formális oktatási alkalmak megtartására szolgáló közösségi tér kerül kialakításra és a programelemekhez kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg.